Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING Subzero Concepts

Subzero Concepts is een reclamebureau, gevestigd aan de Sikkel 15, 8253CS 15 in Dronten. Indien Subzero Concepts persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dan conform deze verklaring. Hieronder omschrijven volgen de persoonsgegevens die verzameld en gebruiken worden en met welk doel. Subzero Concepts behandelt alle verkregen gegevens vertrouwelijk en in overeenkomst met de eisen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Subzero Concepts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het advies luidt dan ook deze verklaring geregeld te raadplegen.

Contactgegevens

Wil je naar aanleiding van deze verklaring contact met ons, dan volgen hier onze contactgegevens:

 • Handelsnaam: Subzero Concepts
 • Adres: De Sikkel 15, 8253CS te Dronten
 • 06 – 255 173 22
 • E-mailadres: rico@subzeroconcepts.nl
 • KvK-nummer: 32140657

 

Privacybeleid Subzero Concepts

Om onze werkzaamheden uit te voeren, kan verwerking van persoonsgegevens onderdeel daarvan zijn. Voor de uitvoering van onze opdrachten werkt Subzero Concepts in voorkomende gevallen samen met derden. Subzero Concepts acht het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook met zorg verwerkt en beveiligd, waarbij we ons confirmeren aan de privacywetgeving. Dit houdt in dat Subzero Concepts:

 • Duidelijk aangeeft om welke reden persoonsgegevens verwerkt worden. Dat doen we via deze verklaring
 • Het verzamelen van persoonsgegevens worden beperkt tot alleen die persoonsgegevens benodigd voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om gegevens te verwerken in gevallen waarin die toestemming vereist is
 • Gegevens niet doorspeelt aan derden tenzij nodig om de gevraagde dienst te uit te voeren of wanneer wettelijk verplicht
 • Wanneer gegevens gedeeld worden, geschiedt dat conform afspraken met derde partijen zodat deze niet voor andere doeleinden gebruikt worden
 • Passende maatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken

 

Het betreft onderstaande persoonsgegevens

Met het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Zoals persoonsgegevens. Subzero Concepts verwerkt niet altijd alle gegevens aangezien dit afhankelijk is van welke diensten en functionaliteiten en/of de versterkte gegevens. Afhankelijk van de functionaliteit of opdracht zijn hier de betreffende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • IBAN- en/of BTW nummer
 • Inloggegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

 

In deze gevallen kunnen wij persoonsgegevens verwerken

Subzero Concepts verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor een of meer van onderstaande doeleinden. Dit is mede afhankelijk van de dienst(en) of functionaliteiten je gebruikt:

 • Je bellen of e-mailen indien nodig om onze diensten uit te voeren
 • Je te informeren over inhoud en prijzen van onze diensten en producties
 • Om goederen te (laten) drukken/printen of op een aangegeven locatie af te leveren
 • Om gedrag te analyseren op onze website voor verdere optimalisatie van de site
 • Voor acquisitie van nieuwe klanten
 • Indien wettelijk verplicht, zoals gegevens benodigd voor onze belastingaangifte

 

Verstrekking aan derden

Subzero Concepts geeft verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen noodzakelijk voor de levering/uitwerking van de bestelde of aangevraagde diensten en/of producties.  Persoonsgegevens worden niet door Subzero Concepts verkocht. Indien gegevens aan een derde zijn verstrekt/verkregen, zorgen wij er o.a. met een verwerkersovereenkomst voor, dat die gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Gegevens zullen verder niet aan andere partijen worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk is toegestaan of verplicht.

 

Beveiligen en bewaren

Subzero Concepts neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan om de gevraagde dienst uit te voeren. Of zolang je klant bij Subzero Concepts bent. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten blijven als de wet dat verlangt. Natuurlijk is Subzero Concepts graag bereid inzage in jouw gegevens te bieden en je nader te informeren over onze beveiligingsmaatregelen: rico@subzeroconcepts.nl

 

Dit zijn onze maatregelen:

 • Verwerkersovereenkomsten met de zakelijke partners
 • Server bij een beveiligde serviceprovider-op-afstand

 

Cookies

Subzero Concepts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Subzero Concepts-site wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, eenvoudiger geoptimaliseerd kan worden en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden.